lo .qir. co'e

qiru's somethings

個人的ローマ字表記

仕様を文字に起こすのは面倒だしほぼ自明なので例示のみ.
(とは言ふものの未定事項多々)

原表記 ヘボン式 99式 qiru式 (假稱)
鼻血 hanaji hanadi hanadi
墾田永世私財法 konden'enenshizaiho konden'einensizaihou coqdeqeineqsizaihou
ジメチルエーテル jimechirueteru zimetirueeteru zimetirue-teru
惑星直列 wakusechokuretsu wakuseityokuretu wacuseitjocuretu
スタッカート sutakkato sutakkaato suta'ca-to
翻訳こんにゃく hon'yakukonnyaku hon'yakukonnyaku hoqjacucoqnjacu

(ヘボン式, 99式 に誤りが有る氣が多分にする)